Nazwa Firmy: PPHU Wachowski

Adres: Wierzchowiska Górne 34

Tel./Fax:609 360 794

E-mail:kontakt@pphuwachowski.pl

Strona www: http://www.pphuwachowski.pl/

HALA NAMIOTOWA

Informacja o Firmie:

Firma PPHU Wachowski została założona w roku 2008 przez Mirosława Wachowskiego. Od początku produkuje maszyny rolnicze oraz maszyny sadownicze dla klientów indywidualnych jak i grup producenckich.

W naszej ofercie posiadamy:

  • kombajny Oliwia do zbioru owoców: malin jesiennych, porzeczek, aronii.
  • otrząsarko – odwiewarki do śliw i wiśni TORNADO
  • piły konturowe
  • podcinacze gałęzi ADMIR
  • rozdrabniacze korzeni MIREK
  • pielniki hydrauliczne
  • belki herbicydowe
  • kosiarko – rozdrabniacze

 

Nazwa Firmy: WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.

Adres: UL. BEŁŻYCKA 73, 24-220 NIEDRZWICA DUŻA

Tel./Fax: 81 517 15 60

E-mail: poczta@weremczukagro.pl

Strona www: www.weremczukagro.pl

HALA NAMIOTOWA

Informacja o Firmie:

Producent profesjonalnych maszyn dla warzywnictwa i sadownictwa. W ofercie szeroka gama kombajnów do zbioru owoców, opryskiwaczy tunelowych, maszyn do pielęgnacji sadów i plantacji oraz siewników punktowych, maszyn i agregatów do formowania redlin, sadzarek do rozsady, ogławiarek do marchwi, kombajnów do zbioru marchwi.

 

Nazwa Firmy: WM Sp. z o.o.

Adres: Stróża Kolonia, ul. Osiedlowa 13, 23-206 Stróża

Tel./Fax: 81 826 41 91 ; 81 826 41 92

E-mail: info@wm-wm.pl

Strona www: www.wm-wm.pl

BOX Nr  83 i 85

Informacja o Firmie:

WM Sp.zo.o zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa i ogrodnictwa. Szczególny nacisk kładziemy na zaopatrzenie sadowników, szkółkarzy, producentów owoców.

Jesteśmy dostawcą elementów konstrukcji do budowy nowoczesnych sadów i plantacji malin.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz opakowań na owoce i warzywa oraz wiele innych artykułów szkółkarskich i ogrodniczych.

 

Nazwa Firmy:  Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Adres:  ul. Hipoteczna 3, 20-027 Lublin

Tel./Fax: Tel. (81) 53 207 35 fax: (81) 53 455 46

E-mail: biuro@wzplublin.pl

Strona www: www.wzplublin.pl

BOX Nr 20

Informacja o Firmie:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie jest dobrowolną niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy pszczelarzy zrzeszonych w związku. Działa na zasadzie rolniczego zrzeszenia branżowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32 poz.217/. Terenem działania związku jest obszar województwa z przed 1999r. i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.

Celem Związku jest stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności Związku istnieje 47 Kół w których zrzeszonych jest na dzień 31.07.2016 r. 1978 członków posiadających 58 585 rodzin pszczelich.

Swoją działalność Związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy, jak również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

„DOM MIODU” i firmowy sklep Związku prowadzi sprzedaż miodów naturalnych bezpośrednio z pasieki, miodów pitnych, wyrobów z wosku, api-terapeutyków, węzy pszczelej, uli, sprzętu i narzędzi pszczelarskich, kosmetyków produkowanych na bazie produktów pszczelich oraz wyrobów cukierniczych.