Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa

Współorganizator: Starosta Kraśnicki