loading

Miejsce i Program Konferencji

Hala Sportowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku
ul. Słowackiego 7 – przy Zespole Szkół nr. 3 w Kraśniku

 

PROGRAM „JAGODOWE TRENDY 2019”

 

16.01.2019 (środa) – hala główna

8.30    Rejestracja uczestników konferencji

9.00    Rozpoczęcie konferencji

9.20    Jagodowe to nasza specjalność (Mirosław Maliszewski, Prezes ZSRP)

9.40    Jagodowe Trendy są z Wami 15 lat (Marian Smentek, ZSRP)

10.00  „Piractwo” odmianowe a ochrona prawna odmian roślin (Joanna Pabiniak, radca prawny, Krzysztof Sak Agronom Plants)

10.20  Nowe spojrzenie na jakość materiału szkółkarskiego (Mariusz Podymniak, Hortus Media/jagodnik.pl)

10.40  Odmiany truskawek w hodowli Niwy (dr Jan Danek, Joanna Jagła, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

11.00  Zasady prowadzenia fertygacji na plantacjach malin (dr Andrzej Grenda, Yara Poland Sp. z o.o.)

11.30  4 lata owocnych doświadczeń, czyli o współpracy, która procentuje (dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Sp. z o.o.)

12.00  Patogeny glebowe roślin jagodowych i możliwości minimalizacji ich występowania (prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski, emerytowany profesor Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice)

12.20  Przerwa

13.20  Możliwości wykonywania fumigacji gleby w uprawach jagodowych (dr hab. Czesław Ślusarski, emerytowany profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach)

13.40  Zmęczenie gleby w uprawach jagodowych i biologiczne możliwości jego ograniczania (dr hab. Zofia Zydlik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

14.00  Kompleksowe rozwiązania New Holland dla sadownictwa (Kamil Deląg, New Holland Ag)

14.30  Nowoczesna organizacja produkcji owoców jagodowych w Chinach – borówka wysoka i malina (prof. dr hab. Edward Żurawicz, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.00  Uprawa aronii i cytryńca chińskiego w Chinach (dr hab. Stanisław Pluta prof. nadzw. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.25  Przechowywanie owoców jagodowych (dr Krzysztof Rutkowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.45  Wykorzystanie owoców jagodowych do produkcji piwa na przykładzie Browaru Stu Mostów oraz amatorski wyrób piwa w gospodarstwie sadowniczym (Mateusz Gulej, Główny Piwowar, Browar Stu Mostów, Wrocław)

16.10  Przetwórstwo w warunkach gospodarstwa sadowniczego w praktyce (Aleksandra Buła Gospodarstwo Sadownicze Szczepanówka)

16.30  Przyczyny deformacji owoców maliny (dr Agnieszka Orzeł, prof. Włodzimierz Lech, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

16.45  Światowe trendy w uprawie jeżyny (dr Agnieszka Orzeł, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

17.00 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia konferencji, konkurs z  nagrodami

 

16.01.2019 (środa) – sala lustrzana

Forum: „Orzechy” – możliwości uprawy i zagospodarowania w warunkach Polski jako różnicowanie produkcji w gospodarstwach jagodowych

11.00     Orzech laskowy i włoski (dr Iwona Szot, dr Tomasz Lipa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

11.20      Uprawa orzecha włoskiego na Ukrainie – hodowla, rozmnażanie (prof. dr hab. Svetlana Klymenko, Narodowy Ogród Botaniczny im. M. Gryshka w Kijowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)

12.00     Orzech włoski w praktyce. Dobór odmian. Opłacalność produkcji (Tomasz Kaczorowski, www.ProjektOrzech.pl)

12.40     Przechowywanie i obrót orzechami laskowymi w praktyce (Bogdan Potębski Gospodarstwo Sadownicze, dr Tomasz Lipa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

13.00     Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny w Lublinie (Robert Bokwa, wiceprezes ZPOiSL)

13.20     Dyskusja, zakończenie forum

 

17.01.2019 (czwartek) – hala główna

9.00    Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9.10    Na czym można lepiej zarobić – truskawka powtarzająca owocowanie kontra malina „jesienna” (dr Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr Paweł Krawiec, Horti Team)

9.30    Umowy kontraktacyjne szansą na poprawę sytuacji na rynku owoców w Polsce? (dr Piotr Baryła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

9.50    Rola mikroelementów w uprawie roślin jagodowych na przykładach z malin (Michał Wojcieszek, Yara Poland Sp. z o.o.)

10.20  Jak powstrzymać rozwój chorób na plantacjach roślin jagodowych (Szymon Jabłoński, Bayer Sp. z o.o.)

10.50  Analiza ukraińskiego rynku jagodowego – historia, stan obecny, trendy (dr Aleksandr Yareshchenko, Instytut Ogrodnictwa, Kijów, Ukraina)

11.30  Czy możliwa jest poprawa sytuacji polskich producentów owoców w łańcuchu dostaw żywności? – analiza na tle zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (dr Paweł Kraciński Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa)

11.50  Przerwa

12.45  Debata: Wyzwania dla producentów z sektora upraw jagodowych

– Efekty wprowadzenia nowych przepisów dotyczących zatrudnienia dla sektora jagodowego. Ocena zmian, co stwarza problemy, jak udoskonalić funkcjonowanie obowiązujących uregulowań.

– Umowy kontraktacyjne – obowiązek czy dowolność?

– Rozwój produkcji owoców jagodowych dla przetwórstwa – jeśli tak to w jakim kierunku?

– Deserowe owoce jagodowe w eksporcie oraz na rynku krajowym

14.00 Rozwój jagodowego sektora w Kosowie (Kujtim Lepaja, National Raspberry Association, ‘Mjedra e Kosoves’, Kosovo)

14.40  Nowy model plantacji malin „jesiennych” w gruncie otwartym (Agnieszka Kałdonek, dr Paweł Krawiec, Horti Team)

15.00 Zalecenia warunkujące powodzenie w uprawie truskawki „powtarzającej” (dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

15.20  Zagrożenia ze strony chorób grzybowych występujące na plantacji truskawek powtarzających owocowanie (dr Małgorzata Cegiełko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

15.40  Uprawa malin w gruncie w tunelach – krótki przewodnik (dr Paweł Krawiec, Horti Team, Mariusz Podymniak, Tomasz Werner, Hortus Media/jagodnik.pl)

16.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji, konkurs z  nagrodami