loading

L

 

 

Nazwa Firmy: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Adres: ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Tel./Fax: 81 825 27 27

E-mail: biuro@lgdkrasnik.pl

Strona www: www.lgdkrasnik.pl

BOX Nr 37

 

Informacja o Firmie:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśniciej działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności podejmuje inicjatywy i działania mające na celu pobudzić aktywność społeczności lokalnych oraz podejmowanie inicjatyw oraz działań mających na celu budowanie kapitału społecznego w zakresie: rozwoju produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, aktywizację społeczną, gospodarczą i zawodową, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD, czyli 9 gmin powiatu kraśnickiego. Stowarzyszenie od 2009r. organizuje szereg inicjatyw z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, szkoleń czy wyjazdów studyjnych z zakresu m.in. produktów tradycyjnych, agroturystyki, marki lokalnej.

Nazwa Firmy: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli   

Adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

Tel./Fax: 81 889 06 00 FAX 81 881 66 63

E-mail: wodr@wodr.konskowola.pl

Strona www: www.lodr.konskowola.pl

BOX Nr 49

Informacja o Firmie:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest państwową  jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Nazwa Firmy: MH Log-Tech
Adres: ul. Fordońska 44/37, 85-719 Bydgoszcz
Tel./Fax: 784378904
E-mail: office@maxcrop.eu
Strona www: www.maxcrop.pl  

BOX Nr 10

Informacja o Firmie:
MH Log-Tech jest twórcą Systemu Max Crop, przeznaczonego dla gospodarstw uprawiających owoce, warzywa i grzyby, m.in. truskawki, borówkę, maliny, czereśnie, wiśnie, jabłka, szparagi, pomidory, ogórki, pieczarki, w których pracownicy są rozliczani w systemie akordowym oraz godzinowym.
Max Crop to oprogramowanie na telefony, tablety, komputery, które podnosi konkurencyjność gospodarstwa, przyspiesza i ułatwia pracę oraz obniża koszty produkcji i zarządzania pracownikami. Pomaga zwiększyć kontrolę nad uprawami oraz poprawia planowanie w gospodarstwie.

Nazwa Firmy:  Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Adres:  Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Tel./Fax: +48 504 162 617

E-mail: stowarzyszenie@zacydrowani.pl

Strona www: www.zacydrowani.pl

BOX Nr 43

Informacja o Firmie:

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru funkcjonuje od czerwca 2015 roku i opiera swoje działania na trzech podstawowych filarach tj.

  1. Legislacyjne – WPROWADZENIE USTAWOWEGO ZAPISU O NATURALNEJ PRODUKCJI CYDRU WYŁĄCZNIE ZE ŚWIEŻEGO SOKU. Polski Cydr potrzebuje ochrony prawnej i nowej ustawowej definicji, która zakaże produkcji cydrów z koncentratów, dodawania środków aromatyzujących i smakowych oraz rozwadniania. Walory polskiego jabłka stworzą wyjątkowy produkt jakim jest polski cydr pod warunkiem bezwzględnego powiązania produktu i jego produkcji z polskim jabłkiem i miejscem uprawy.
  2. Inwestycyjne – WSPARCIE PRODUKCJI SADOWNICZEJ  Wizja rozwoju polskiego cydru jest oparta na wykorzystywaniu bogactwa polskich jabłek co jest bezpośrednio powiązane z szybkim rozwojem  produkcji cydru przez sadowników. Potrzebne do tego są programy pomocowe wpierające sadowników w budowie  cydrowni, stworzenie centrów eksperckich i projektów szkoleniowych. Na straży jakości i naturalności polskiego cydru staną sami sadownicy tworząc jego bogactwo jakościowe.
  3. Promocyjne – PROMOCJA POLSKIEGO CYDRU NATURALNEGO Stowarzyszenie prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-gospodarczą naturalnych polskich cydrów  „ZACYDROWANI.PL-WSPIERAMY POLSKI CYDR NATURALNY” oraz współorganizuje Lubelskie Święto Młodego Cydru. Prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe zawierające w programie wizytę w pierwszej w Polsce cydrowni pokazowej w woj. lubelskim w za Jest otwarte na działania międzynarodowe a agencje rządowe, instytucje regionalne, programy promocji regionów są nieodzownym partnerem w realizacji działań strategicznych stowarzyszenia.

Cele operacyjne stowarzyszenia opierają się na: 

-intensywnych działaniach na rzecz  zmiany ustawy i definicji polskiego cydru

-stworzeniu pozytywnej energii społecznej wokół idei polskiego cydru

-stworzeniu warunków dla rozwoju małych, rzemieślniczych cydrowni

-współorganizacji cyklicznej imprezy Lubelskie Święto Młodego Cydru i innych działaniach promocyjno-informacyjnych

-przygotowaniu wydawnictw o sadach i lokalnych cydrach

-współpracy z samorządami, liderami opinii , organizacjami pozarządowymi i mediami

-nawiązaniu współpracy z nowymi członkami, partnerami i sponsorami działań informacyjno- promocyjnych

-pozyskiwaniu środków zewnętrznych  w tym unijnych na wsparcie inwestycji w lokalne cydrownie.