loading

K

 

Nazwa Firmy: SZKÓŁKA KĄCCY – TOMASZ KĄCKI, GOSPODARSTWO ROLNE KWALIFIKOWANA SZKÓŁKA ROSLIN JAGODOWYCH

Adres: KRZYWORZEKA 16, 98-345 MOKRSKO, POWIAT WIELUŃ, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Tel./Fax: 697812580

E-mail: TOMASZ-KACKI@WP.PL

Strona www:  www.sadzonkitruskawek.info; www.supersadzonkitruskawek.pl

BOX Nr 31

Informacja o Firmie:

Szkółka Kąccy – położona w centrum Polski w województwie łódzkim, powiat wieluński.

Szkółka Kąccy zajmuje się produkcją kwalifikowanego materiału szkółkarskiego malin (ok. 27 ha), truskawek (13 ha) i świdośliwy. Sadzonki produkujemy jako kopane z gruntu z odkrytym korzeniem oraz sadzonki doniczkowe.

Posiadamy kilkanaście licencji na rozmnażanie poszczególnych odmian roślin jagodowych z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz jego fili Sadowniczego Zakładu Doświadczalny w Brzeznej. Współpracujemy z renomowanymi firmami zagranicznymi.

Głównymi odbiorcami naszych sadzonek są klienci z Polski, ale z roku na rok rośnie export sadzonek za granicę m.in. do krajów UE jak i poza nią : Ukraina, Kazachstan, Kirgistan, Armenia, kraje bałkańskie.

Jesteśmy również znaczącym (kilkaset ton) producentem owoców truskawek, malin i świdośliwy z przeznaczeniem na sprzedaż jako owoce deserowe i do przemysłu (chłodnie, kosmetyki, liofilizacja).

 

Nazwa Firmy: Koppert Polska

Adres: Polna 7, 62-070 Dąbrówka

Tel./Fax: 512 246 772

E-mail: zamowienia@koppert.pl

Strona www: www.koppert.pl

BOX Nr 27

Informacja o Firmie:

Firma Koppert Biological Systems to światowy lider w branży ogrodniczej oraz największa firma na świecie zajmująca się biologiczną ochroną roślin. Od 50 lat niezmiennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania z zakresu naturalnych środków ochrony roślin, metod zapylania oraz podwyższania jakości upraw. Trzmiele do zapylania TRIPOL, pożyteczne nicienie LARVANEM i inne pożyteczne organizmy to specjalność firmy.

 

Nazwa Firmy:  Gospodarstwo Ogrodnicze Koter

Adres: Dąbrowica 127a 21-002 Jastków

Tel./Fax: 609263865

E-mail: info@koter.com.pl

Strona www: www.koter.com.pl

BOX Nr 32

Informacja o Firmie:
Gospodarstwo Ogrodnicze Koter, jest firmą funkcjonującą od 1914 roku. Obecnie specjalizuje się w produkcji krzewów jagodowych. Główne gatunki które są produkowane to borówka amerykańska, jagoda kamczacka, jeżyna, malina, żurawina. Sadzonki oferowane są głownie w pojemnikach, różnej wielkości i pojemności od 0,5 litra do 3 litrów a także w różnym wieku od sadzonek jednorocznych do krzewów 3-4 letnich. Oferowana są także sadzonki do dalszej produkcji w multiplatach. Posiadamy szeroką wiedzę dotyczącą uprawy produkowanych przez nas roślin, dlatego też służymy pomocą i dworactwem podczas zakładania i prowadzenia plantacji.

 

Nazwa Firmy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Tel./Fax: (22) 45 25 400
E-mail: kontakt@kowr.gov.pl
Strona www: http;//www.kowr.gov.pl

BOX Nr 38

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.
Do zadań KOWR należy:

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne
 • zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa
 • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych
 • popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych
 • wykonywanie praw z udziałów i akcji
 • wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie
 • monitorowanie:

a). produkcji biogazu rolniczego,
b). rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c). produkcji biopłynów.

 • gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624)
 • obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
 • gromadzenie,analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych

 

Nazwa Firmy: PHU KRIS systemy nawadniania
Adres: Tereszyn 11b, 21-030 Tereszyn
Tel./Fax: 533 176 618
E-mail: lublin@phu-kris.pl
Strona www: www.phu-kris.com

BOX Nr 54

Informacja o Firmie:
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, montażu i serwisu automatycznych systemów nawadniania. Specjalizujemy się zarówno w instalacjach nawadniających pola uprawne i sady jak również tereny publiczne (skwery, parki) i ogrody prywatne.
Swoim Klientom oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości. Wśród naszej oferty znajdują się produkty takich renomowanych firm światowych jak: Rivulis, SAB, Automat, Naandanjain, Dosatron, Bermad, Toro, Hunter, Rain Bird.

 

Nazwa Firmy: GOSPODARSTWO OGRODNICZE KRUPIŃSCY

Adres: OKOPOWA 20, 06-400 CIECHANÓW

Tel./Fax: 662080400

E-mail: a@krupinscy.com

Strona www: www.krupinscy.com

BOX Nr 47

Informacja o Firmie:

Gospodarstwo Ogrodnicze Krupińscy zlokalizowane koło Ciechanowa w województwie mazowieckim.

Od ponad 60 lat specjalizujemy się w produkcji drzewek i krzewów owocowych. Szkółki oraz plantacje owoców jagodowych uprawiamy na powierzchni 40 ha.

Oferujemy:

– sadzonki borówki wysokiej

– sadzonki jagody kamczackiej

– sadzonki czerwonej i czarnej porzeczki

– drzewka jabłoni i wiśni

– podkładki jabłoni

Na 30 ha prowadzimy plantację borówki wysokiej, jagody kamczackiej i czerwonej porzeczki

Naszym Klientom oferujemy doradztwo przy zakładaniu oraz późniejszej pielęgnacji plantacji.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, ciągłemu modernizowaniu gospodarstwa i ciężkiej pracy jesteśmy w stanie sprostać konkurencji na wymagającym rynku europejskim.

 

 

Nazwa Firmy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie                                             Placówka Terenowa  w Kraśniku

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28, 23-200 Kraśnik

Tel.: (081) 825-22-34, 884-47-39  Fax: (081) 884-47-38

E-mail: krasnik@krus.gov.pl

Strona www: www.krus.gov.pl

BOX Nr 2

Informacja o Firmie:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20.12.1990r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2336 z późn. zm.). Realizacja tych zadań dotyczy m.in. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym. Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia. Z dniem wejścia Polski do UE Kasa realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. Kasa realizuje wiele dodatkowych zadań zleconych przez państwo, m.in. realizuje świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, obsługuje ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie.