loading

Jagodowe Trendy wciąż atrakcyjne!


Nadal konkurencyjne i z rosnącą frekwencją odbyły się Jagodowe Trendy  dniach  7-8 lutego 2018 roku. Oba dni obfitowały w niezwykle bogaty program a większość prezentowanych prelekcji była premierowa. Pokusiliśmy się również o nowy wystrój sal wykładowych i ciekawą oprawę multimedialną. Najważniejszym bogactwem Konferencji jest wciąż rosnąca liczba uczestników przyjeżdżających z kraju jak również z zagranicy. Bloki tematyczne przygotowaliśmy wielokierunkowo, gdyż produkcja owoców jagodowych to szereg działań, które wiążą się w ich końcowy efekt. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od tematów ekonomicznych w których dr Dariusz Paszko przeanalizował i porównał  konkurencyjność naszej produkcji malin z Serbią i Ukrainą. Wykład niezwykle pouczający i dający wiele do myślenia. Wykazał niezwykle istotne różnice w zagrożeniach patogenami w poszczególnych krajach,  w ochronie i to co najważniejsze przedstawił ekonomiczne efekty produkcji obrazujące konkurencyjność poszczególnych krajów na rynkach światowych i ich wpływ na opłacalność produkcji w Polsce.

Kolejne wykłady dotyczyły sposobów finansowania, nawożenia i ochrony plantacji. Rzeczą niezwykle ważną jest opieranie produkcji na materiale szkółkarskim wysokiej jakości. Mówili o tym  dr hab. Stanisław Pluta prof. nadzw. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz prof. dr hab. Edward Żurawicz. Perspektywy produkcji owoców porzeczki czarnej w Polsce omówił dr Piotr Baryła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jak ważnym elementem w produkcji owoców jagodowych jest ich promocja udowadniała Katarzyna Grzegrzółka-Parafiniuk z  Fundacja Promocji Polskiej Borówki. Blok malinowy uzupełniły mgr Joanna Jagła, dr Agnieszka Orzeł oraz dr Katarzyna Król-Dyrek omawiając warunki wpływające na dobre kwitnienie i zawiązanie owoców maliny, maliny w trzech kolorach z Niwy oraz nowy kierunek związany upowszechnieniem uprawy maliny czarnej i purpurowej. Wszystkie Panie reprezentowały Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. Nikki Jennings z Fruit Breeder przedstawiła najnowsze osiągnięcia oraz trendy w programie hodowlanym malin w Szkocji. Wykład niezwykle ciekawy – przedstawiający nowe odmiany malin nad którymi pracują hodowcy w Szkocji.

Blok truskawkowy to również wykłady w międzynarodowej obsadzie. Pierwsze wyniki badań w ramach Europejskiego Programu Badawczego „GoodBerry” dotyczące wpływu warunków środowiskowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin truskawki przedstawiła  dr Agnieszka Masny z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dr hab. Zbigniew Jarosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówił dobór odmian do intensywnej uprawy truskawki deserowej z ciekawą analizą. Natomiast o uprawie truskawek na Ukrainie opowiedział Anton Dowganuk prowadzacy Gospodarstwo Sadownicze.

Pierwszy dzień to także Forum:  Dereń i inne mniej znane gatunki.  Wprowadzenie przedstawiła dr Iwona Szot z Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie autorka programowa tych zajęć. Po raz kolejny temat cieszył się dużym zainteresowaniem z udziałem międzynarodowych autorytetów.  Johann Weiss z Steinschaler Naturhotels Austria udowadniał, że dereń jest  rośliną nie tylko na plantacje produkcyjne. Słuchacze z uwagą wysłuchali alternatywnych możliwości zagospodarowania owoców derenia. Jednak dereń to również owoce które plantatorzy chcieli by również sprzedawać. Temu tematowi poświęcona była dyskusja ekspertów dotycząca praktycznych aspektów uprawy, zagospodarowania oraz możliwości sprzedaży owoców derenia i innych mniej znanych gatunków. W dyskusji ze słuchaczami uczestniczyli: dr Narcyz Piórecki,  prof. Svetlana Klymenko, Roland Choina, Sebastian Kania, dr Iwona Szot. W trakcie dyskusji zaprezentowane zostały Polskie odmiany derenia (dr Narcyz Piórecki, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach) oraz Ukraińskie odmiany derenia (prof. dr hab. Svetlana Klymenko, Narodowy Ogród Botaniczny im. M. Gryshka w Kijowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Kolejne udane spotkanie wskazujące na kontynuację tego tematu na kolejnych edycjach Jagodowych Trendów. Tu wielkie podziękowania dla dr Iwony Szot za organizację i przepyszne ciasteczka dla uczestników!

Drugi dzień Konferencji to znów kolejna dawka tematów niezwykle ciekawych i niezwykle emocjonalnych. Ale po kolei. Mrozowytrzymałość maliny na podstawie obserwacji z ostatnich sezonów oraz wykorzystanie ściółek w uprawie malin tunelowej oraz w gruncie omówiły Monika Wyroślak oraz Agnieszka Filipek z  Horti Team / doradcajagodowy.pl. Tematy aktualne przy doborze odmian na planowane nasadzenia oraz ochronę. Po tych wykładach rozpoczęła się część poświecona zatrudnieniu w rolnictwie (sadownictwie). Tematy budzące niezwykłe emocje ze względu na zmiany jakie nastąpiły od  stycznia 2018 roku. A są one istotne i o wiele bardziej restrykcyjne w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Pierwszą prelekcję  „Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – nowe przepisy od 1.01.2018, praktyczne aspekty” wygłosiła  Zastępca Dyrektora   Magdalena Sweklej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Departament Rynku Pracy. Omówiła obowiązujące przepisy dotyczące pracowników sezonowych. Prelegentka starała się wyjaśnić aktualny stan prawny oraz wynikające z niego nowe obowiązki. Temat ten budzi wiele emocji i ogólnie odbierany jest jako znaczące utrudnienie dla zatrudniających. Kolejny wykład wygłosiła przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Markowska-Bzducha – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, która przedstawiła projekt dotyczący Umowy o pomocy przy zbiorach. Było to premierowe przedstawienie projektu tak szerokiemu audytorium sadowników.  Niezwykle ważnego z racji jego uproszczonego charakteru w stosunku do obowiązujących przepisów o zatrudnieniu. Projekt nie ma określonych miesięcy odnoszących się do okresu zatrudnienia, wskazany jest rodzaj czynności(zbieranie owoców lub warzyw, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie owoców lub warzyw, inne czynności związane z przygotowaniem do sprzedaży, przechowywania i transportu oraz czynności związanych z poprawą jakości plonów). Istotą tego projektu jest opłata ryczałtowa w wysokości 174 zł od jednego pracownika za każdy miesiąc zatrudnienia i obejmuje ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe i nie wymaga zawarcia umowy z  pracownikiem z podaniem stawki wynagrodzenia. Maksymalny okres zatrudnienia na proponowanych zasadach wynosi 120 dni. Ważnym jest fakt, że projekt przygotowany został  przy współudziale przedstawicieli ogrodników i sadowników w czym uczestniczyli również przedstawiciele branży w ubiegłorocznej Debacie na Jagodowych Trendach. Właśnie tu w 2017 roku uczestnicy organizacji branżowych, grup producentów oraz ekspertów przedstawili konieczność uproszczenia zasad zatrudniania uwzględniając specyfikę w ogrodnictwie i sadownictwie oraz  zaproponowali  rozwiązanie na zasadzie ryczałtowego systemu rozliczania. Po wystąpieniach wprowadzających odbyło się Forum dyskusyjne dotyczące zatrudnienia z udziałem wymienionych  Pań Dyrektorek, KRUS, Urzędu Pracy, przedstawicieli organizacji branżowych oraz grup producenckich. Forum poprowadził –tak jak w roku ubiegłym redaktor Andrzej Baryła. Forum owocne z dużymi nadziejami związanymi szczególnie z nowym projektem. Przedstawiliśmy nasze uwagi odnośnie obowiązujących zasad oraz zapoznaliśmy się z bliższymi szczegółami nowego projektu. Uczestnicy zaapelowali do przedstawicieli Rządu o pilne procedowanie projektu i przesłanie do Sejmu. Jest to niezwykle ważne dla sadowników aby uchwalenie nastąpiło jak najszybciej. W chwili obecnej Rząd przyjął projekt i skierował do Parlamentu.   Do tematu zatrudnienia wrócimy w następnej edycji aby ocenić funkcjonowanie obu regulacji.

Równolegle do Forum na Głównej Sali wykładowej toczyły się niezwykle ciekawe prelekcje w międzynarodowej obsadzie. Produkcja malin w Serbii stan obecny i trendy na przyszłość  omówił prof. Slobodan Milenković, Faculty of Biofarming. Nasz gość przybliżył aspekty dotyczące specyfiki w produkcji malin w Serbii.  Wykład sponsorowany przez Bayer Region Europa Środkowa i Wschodnia.

Po przerwie zajęcia odbywały się  na dwóch salach. Na Głównej  dr hab. Edyta Górska omówiła zagrożenia wynikające ze szkodliwego działania omacnic w uprawach roślin jagodowych oraz nowe zagrożenia. Nowoczesne plantacje malin polowych, czyli jak szybko zarobić na ich uprawie omówił  dr Paweł Krawiec jako wspólną pracę z Mariuszem Podymniakiem. Hodowlę nowych odmian maliny i jeżyny w SZD IO Brzezna Sp. z o.o. oraz ocenę  przydatności odmian do nasadzeń ekologicznych omówiła dr Maria Buczek z SZD Brzezna Sp. z o.o. W tym samym czasie w Sali na Galerii odbywało się kolejne Forum dyskusyjne dotyczące  „Możliwości zagospodarowania owoców jagodowych w produkcji alkoholi w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych”. Moderatorem spotkania był Tomasz Solis. Wykład wprowadzający dotyczący wykorzystania owoców jagodowych w produkcji alkoholi oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawne wygłosił Jarosław Wesołowski z Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejny wykład dotyczył technologicznych aspektów produkcji napojów alkoholowych z owoców a wygłosił go Artur Dubaj, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru zaś produkcję napojów alkoholowych z perspektywy sadownika oraz aspekty prawne i marketingowe przybliżył Tomasz Solis, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru. Następnie odbyła się dyskusja.

W trakcie obu dni konferencji wykłady wygłosili również nasi Sponsorzy. Ochronę jagodników przed szara pleśnią i innymi chorobami pochodzenia grzybowego oraz zintegrowane metody zwalczania szkodników w uprawach jagodowych w tym  zalecenia na sezon 2018 omówili Tomasz Gasparski oraz Szymon Jabłoński z Bayer Sp. z o.o. Rola poszczególnych składników pokarmowych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu malin omówił dr Andrzej Grenda, zaś  Sposoby uprawy truskawki w Polsce – aspekty technologiczne i ekonomiczne Jarosław Barszczewski – Yara Poland Sp. z o.o. Kamil Deląg z New Holland Ag przybliżył słuchaczom jakie kompleksowe rozwiązania proponuje New Holland dla sadownictwa. Tendencje na rynku owoców jagodowych oraz sposoby jego finansowania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. omówili Paweł Pintwała Ekspert ds. Agro oraz  Anna Kitala Ekspert ds. Analiz Sektorowych i Rynków Rolnych BGŻ BNP PARIBAS. Kontrola mikroklimatu w obiektach zamkniętych przedstawił Marek Jamry – Haygrove Polska Sp. z o.o.

Jagodowe Trendy 2018 zakończył wykład podsumowujący miniony sezon z perspektywicznym przesłaniem „Uprawa malin na zbiór podwójny w uprawie tunelowej w gruncie”, który wygłosił  dr Paweł Krawiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako pracę zbiorową z Mariuszem Podymniakiem i  Tomaszem Wernerem  z Hortus Media/jagodnik.pl. Wszystkie wykłady zmieszczone zostały w biuletynie Jagodowe Trendy, który w bardzo dobrej jakości wydrukowało Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o.

Przedstawiłem przebieg zajęć na salach wykładowych, ale oprócz tego uczestnicy mieli również możliwość odwiedzenia 105 wystawców z kraju i zagranicy w zabudowie i hali namiotowej. Po raz kolejny powierzchnia wystawowa przekroczyła ponad 1100m2. Obserwując to co działo się   na stoiskach – dyskusje były ożywione zaś Firmy miały sporo pracy, gdyż w oba dni przez Jagodowe Trendy przewinęło się ponad 2000 osób.

Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu Konferencją zaś nasza propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sadowników. To wyczucie daje nam fakt organizowania konferencji przez sadowników, którzy na co dzień zderzają się z problemami środowiska.  Podkreślam „Konferencja” gdyż formuła odbiega nieco od innych dużych imprez targowych. Nasz projekt oparty jest właśnie na podstawie merytorycznej rozłożonej na dwa dni zajęć do których dołączona jest  część wystawowa. Nie mamy zamiaru konkurować z wielko powierzchniowymi targami, gdyż one mają swoje priorytety i je realizują. Naszą konferencję i jej charakter budowaliśmy przez czternaście lat i słuchacze oraz wystawcy akceptują jej formułę. Osiągnęliśmy pewien poziom, który umożliwia nam zaoferowanie wykładowców liczących się na rynku – myślę ze nie przesadzę mówiąc o „górnej półce”. Zaproponowaliśmy nowe fronty w obu salach wykładowych. Tak jak w poprzednich edycjach mieliśmy całodzienny catering dla uczestników. Coraz więcej osób przyjeżdża do nas na dwa dni, korzystając z wolnych  pokoi w bursie znajdującej się w kompleksie Zespołu Szkól Nr 3.  Konferencję patronatem honorowym objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Organizatorami pozostają bez zmian: Związek Sadowników RP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie-Katedra Sadownictwa i Starosta Kraśnicki.  Dziękujemy Sponsorom Głównym: BAYER Sp. z o.o , NEW HOLLAND, YARA Poland Sp. z o.o. Sponsorom  BGŻ BNP PARIBAS, Haygrove Polska Sp. z o.o.  Głównym Partnerom: jagodnik.pl i Wydawnictwu Plantpress. Partnerom: SZD IO Brzezna Sp. z o.o. oraz Krajowemu Stowarzyszeniu Plantatorów Czarnej Porzeczki. Duża ilość Patronatów Medialnych świadczy o zainteresowaniu konferencją przez środki masowego przekazu. Kolejna edycja naszej konferencji odbędzie się 16 i 17 stycznia  2019 roku i  termin trzeciego tygodnia stycznia będzie stałym terminem Jagodowych Trendów.   Już zaczynamy działania związane z przyszłoroczną edycją. Mamy jak zwykle nowe pomysły, które przedstawimy Wam w kolejnej – nie mniej ciekawej propozycji. Dziękujemy za ten rok.  Mamy świadomość, że niesie on nowe wyzwania. Będziemy go wnikliwie obserwować i analizować aby wydobyć najważniejsze problemy do tematyki kolejnej edycji. Do zobaczenia w styczniu 2019 roku.

Aktualności

Comments are disabled.