loading

J

 

 

Nazwa Firmy: jagodnik.pl
Adres: ul. B. Czerwieńskiego 3a/17, 31-319 Kraków
Tel./Fax: 22 659 36 50, 609466 456, 662150115
E-mail: biuro@jagodnik.pl
Strona www: www.jagodnik.pl
BOX Nr40

Informacja o Firmie:
„Jagodnik” to dobrze podana praktyczna wiedza. To systemowe wsparcie producentów – od nowinek i innowacji, przez opis pilotowanych wdrożeń do ich upowszechniania. Takie podejście sprawia, że w Polsce szybko wdrażamy nowe rozwiązania. To jest nasz wkład w sukcesy polskich producentów owoców jagodowych.
Monitorujemy trendy i informacje o nowych technologiach, odmianach, nawożeniu, ochronie. Uczestniczymy w konferencjach branżowych i odwiedzamy plantatorów w całej Europie. Ich pionierskie doświadczenia prezentujemy na łamach „Jagodnika”. Potem opisujemy wdrożenia nowych rozwiązań w polskich warunkach. Współpracujemy w tym celu ze wszystkimi podmiotami na jagodowym rynku. Uzupełnieniem czasopisma są bieżące informacje na portalu jagodnik.pl i branżowe spotkania na konferencjach.
Dla prenumeratorów – jedyny na rynku kompletny Poradnik ochrony roślin jagodowych oraz Kalendarz z Jagodnikiem. Sprawdź ofertę na www.jagodnik.pl oraz http://www.agencja-oikos.pl/jagodnik/prenumerata/