loading

I

 

ICB Pharma
ul. Stanisława Lema 10
43-603 Jaworzno
Tel.: 32 745 47 46
crop@icbpharma.com
www.icbpharma.com

BOX Nr 25

Informacja o Firmie:
ICB Pharma jest polską firmą naukowo-badawczą oraz produkcyjną rozwijającą działalność między innymi w obszarze produktów agrochemicznych. Obecnie na rynku dostępne są produkty: Siltac, Biopolin, Megis oraz Drosinal.
Siltac służy do zwalczania szkodników roślin uprawnych poprzez oddziaływanie fizyczne. Biopolin to atraktant wabiący pszczoły do kwitnących roślin. Poprawia zapylenie kwiatów, zawiązanie owoców i plon. Megis jest nawozem krzemowym indukującym odporność roślin na warunki stresowe. Drosinal to pułapka służąca do wykrywania lotu muszki plamoskrzydłej D. suzukii.
Uwaga!

IGRIT.PL

Internetowa Giełda Rolna i Towarowa ( www.igrit.pl ) to największy w Polsce portal o tym charakterze, skupiający ponad 100 tys. użytkowników, z ponad 14 tysiącami wizyt dziennie. IGRIT.PL to portal, gdzie, co minutę jest dodawane nowe ogłoszenie kupna/sprzedaży/zamiany/oferty pracy.
Od ponad 17 lat kojarzymy sprzedających i kupujących płody rolne, przetwórców rolnych, producentów żywności oraz producentów i dystrybutorów oferujących środki do produkcji rolniczej.
IGRIT.PL to także aktywne Forum użytkowników, zawzięcie dyskutujących o cenach, trendach rynkowych, o kosztach i technologiach produkcji i o innych ważnych sprawach.
Warto być na IGRIT.PL, jeśli chcesz być aktywnym producentem owoców, który sprzedaje i kupuje świadomie.

IGRIT.PL jest Patronem Medialnym Jagodowych Trendów 2018

 

Nazwa Firmy: Instytut Ogrodnictwa

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Tel./Fax: 46 834 67 48/ 046 833 31 86

E-mail: beata.kowalska@inhort.pl

Strona www: www.inhort.pl/biogleba

BOX Nr 84

Informacja o Firmie:

Instytut Ogrodnictwa jest beneficjentem projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” POIS.02.04.00-00-0082/16-00, o akronimie BIOGLEBA. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest edukacja w zakresie ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości gleb. Założenie to realizowane jest poprzez szkolenia i warsztaty skierowane do grup, mających największy wpływ na jakość gleby w Polsce, m.in. do rolników, producentów owoców i warzyw oraz doradców rolniczych. W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja naukowa dnia 16 października 2019 r. oraz zostanie opracowana monografia, przedstawiająca główne zagadnienia związane z ochroną gleb w Polsce.

Koordynatorem projektu jest dr Beata Kowalska.

 

Nazwa Firmy: INTERMAG sp. z o.o.

Adres: Al. 1000-lecia 15G

Tel./Fax: +48 32 64 55 900

E-mail: intermag@intermag.pl

Strona www: www.intermag.pl

BOX Nr 64

Informacja o Firmie:

INTERMAG  jest czołowym polskim producentem biostymulatorów i aktywatorów wzrostu roślin, biopreparatów, nawozów dolistnych, donasiennych, doglebowych, przeznaczonych do fertygacji oraz innych preparatów dla profesjonalnego rolnictwa i ogrodnictwa, a także produktów prozdrowotnych dla zwierząt.

Flagowe marki: stymulatory wzrostu TYTANIT i OPTYSIL, nawozy dolistne PLONVIT, preparaty mikrobiologiczne z serii Bactim, chelaty nawozowe z serii MIKROCHELAT.